dinsdag 30 september 2008

De keizerveesten (2): concept

In wat volgt leest U het gevolg van een avondje brainstormen met enkele bewoners op donderdag jongstleden. Deze tekst werd gebruikt om de jury van wijk aan zet een idee te geven wat we voor ogen hebben. Hiervan kan nog serieus afgeweken worden, maar het toont toch al aan wat we mogen verwachten.

"Op zondag twee mei zal de keizerveststeegbewoner in het hartje van een middeleeuwse cité ontwaken. Met nog wat slaap in de ogen openen ze de schamele deur van hun stulpje en kijken naar buiten. De cité ligt vol vers stro en strobalen en er loopt een kip rond. De dakgoten zijn omgevormd tot kantelen en aan de gevels hangen kleurrijke wimpels. Een belleman luidt de middeleeuwse dag in. Alle buren dragen de traditionele kledij en begeven zich in de richting van de brunchtafel. Op deze tafel vindt men een waar feestmaal dat bestaat uit waaier van spijzen bereidt door elke deelnemende bewoner. De feestdis is aangevuld met wat toepasselijke dranken, zoals Keizer Karelbier in stenen kruiken. De vlierbloesemdrankjes van een ambachtsman in de buurt zorgen voor de kers op de taart. Na de lekkere maaltijd volgt een ludieke volksspelennamiddag: sjoelbakken, emmertje kak, petanque, darts, zaklopen, enz geeft de bewoners de kans om aan te tonen uit welk hout ze gesneden zijn. De avondt wordt afgesloten met een kroes Lousbergbier en een optreden van de ministreel Nico tussen de brandende vuurkorven. Uiteindelijk kiest de jury de citéékeizer van dat jaar."

Geen opmerkingen: