dinsdag 29 april 2008

groen in de buurt (2): bloemenactie

bruggen van het keizerpark

(artikel INTEGRAAL overgenomen vanop http://fietsbult.wordpress.com)

Brug nummer 2, de langverwachtte
april 21, 2008

http://fietsbult.wordpress.com/2008/04/21/brug-nummer-2-de-langverwachtte/

De fietsbruggen op en rond het Keizerspark zijn een voorbeeld van goede plannen die tergend langzaam gerealiseerd worden. De aanleg van de bruggen werd in 1998 aangekondigd voor 1999 en 2000. De eerste brug tussen Visserij en Keizerspark opende in 2004 (?), en zorgde een poos voor zalige veiligheid. Verbazing alom toen ze vorige herfst “tijdelijk”dicht ging:

Eerst gebeurde dit zonder boeh of bah. Daarna volgde een beleefde mededeling van de dienst Mobiliteit:

Eind februari rommelde en bewoog het wat, en kon je dit lezen: http://www.gentblogt.be/2008/02/28/heraanleg-keizerspark-ligt-stil en http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ref=dg&ArticleID=2B1OVINS.

De Groendienst trekt dit dossier. De aannemer van het park blijft afwezig:


Het park is ondertussen -even tellen- meer dan 6 maand afgesloten. Dat wil zeggen dat de Noord-Zuid fietsroute, een HOOFDfietsas, reeds meer dan 6 maanden onderbroken is. Fietsminded kan je dit niet noemen. Er is een beetje hoop: begin april zijn de werken aan de tweede brug gestart.Ik gok erop dat de brug er binnen de 2 maanden ligt, met -trage- dank aan het Vlaams Gewest. Hopelijk volgt de rest van de werken -door de aannemer van de Groendienst-met grote spoed, zodat we ook de Stad traag kunnen bedanken, en de 2 bruggen kunnen renderen.

dinsdag 22 april 2008

BBQ - 2e poging

Vermits de BBQ ASzondag niet is doorgegaan, 2e poging AANSTAANDE zondag?
De 20° zal die dag onze cité verwarmen.
Starten rond het vieruurtje met een apero?????
94

groen in de buurt

Indien een mens zich geroepen voelt om wat groenere oorden op te zoeken (alhoewel ons steegske ferm zijn best doet!) Dan zie je hier op het kaartje de parken aan "den overkant vant water".
De parken in de buurt zijn:

Wasfabriek D’Hooghe en Pogano
Ook ter hoogte van de oude wasfabriek D’Hooghe en van het nieuwe woonproject Pogano (Portus Ganda Nova), langs de Jacques Eggermontstraat, komen er langs de Schelde nieuwe stukjes groen. Momenteel worden daarvoor de plannen gemaakt.

Edward Pynaertkaai
De rubberfabriek Metzeler werd gesloopt. Alleen de fabrieksschouw en het Manchestergebouw,waar lofts komen, bleven staan. Achter de geplande nieuwbouw langs de kaai is een stadspark gepland. Een nieuwe brug moet zorgen voor de verbinding met Ledeberg. Deze werken zitten nog in de planningsfase.

Keizerpark
Het Keizerpark is nu nog een werf. Binnenkort zal een tweede nieuwe fietserbrug de
Sas- en Bassijnwijk doorheen het heraangelegde Keizerpark met het stadscentrum verbinden. In het Keizerpark blijven alle grote bomen staan. Het park wordt heringericht met grastaluds, speel- en zitzones en basketen skateterreinen. Dit project zal normaal tegen de zomer van 2008 rond zijn.


Scheldekaai
De groenaanleg bij de Sas- en Bassijnwijk,inclusief het speelterrein bij het JOC en de groenstrook in de Bassijnstraat, is zo goed als rond.

Arbedpark
De aanleg van het Arbedpark is bezig. Het recreatieve deel van Arbed Noord, tussen de Schelde en de Kerkstraat, wordt in verschillende niveaus aangelegd. Binnenkort wordt een fietstunnel ingericht onder de spoorwegbrug en Gentbruggebrug. In de nabije toekomst komt ook de parkzone Arbed Zuid, aan de oude Brusselseweg, aan de beurt.

Gentbrugse Meersen
Ons ritje eindigt in de Gentbrugse Meersen, die een van de vier grote Gentse groenpolen moeten worden. Recreatieve boszones zullen er overgaan in een open riviernatuurpark. Momenteel koopt de Stad vooral gronden aan. Volgend werk wordt de inrichting van de toegangszone en het heempark. Die liggen bij het E17-viaduct, tussen de Braemkasteellaan en de Emiel Van Swedenlaan. De deelgebieden, zoals het Frans Tochpark, het Rattendaelepark, de volktuinen, het Dienstencentrum en sporthal Driebeek, vormen nu een lappendeken van geïsoleerde stukjes groen. Deze versnipperde puzzel moet evolueren tot een logisch parklandschap. In deze zone zullen veel bezoekers de auto parkeren en hun wandeling beginnen. Streefdatum? Binnen enkele jaren, hopelijk. Maar je kan er nu ook al eens gaan wandelen natuurlijk, net zoals in de rest van het gebied.

maandag 21 april 2008

het Garmisch-Partenkirchen van de Keizervest(Het Laatste Nieuws - 21 februari 2007)

Keizervest op verplaatsing (bis)

Voorstel aan de bewoners van de keizervest:

Wat als we nu eens 'en masse' eens het nieuwe etablissement van onze onderdakverschaffer bezochten op zondag 11 mei. Hij opende in Sint-Martens-Latem een nieuwe zaak die ook over een consumptieruimte beschikt. Dit in de Kortrijksesteenweg 134 op het kruispunt met de golflaan.

De Buren van Cotton Island (4): cotton island vóór de werken.


Enkele sfeerbeelden van hoe het eruit zag voor onze vrienden aan de overkant aan de grote werken begonnen.

donderdag 17 april 2008

BBQ


Haal de zonnecrème maar van onder het stof, want as zondag voorspellen ze mooi weer.
Zullen we de zomer inzetten met een BBQ?
Starten rond 17u?
Wie doet nog mee?
94

woensdag 16 april 2008

vroegerwastbeter (6): keizerbrug in mei 1940

In mei 1940 bliezen de zich terugtrekkende Belgische genietroepen her en der in de stad een dozijn bruggen op die een onderdeel vormden van het tramnet, in een poging de opmars van het Duitse bezettingsleger te verhinderen of gevoelig te vertragen.
De Keizerbrug over de Schelde, die de rechtstreekse verbinding vormde tussen de stelplaats en het centrum, was er één van. Reeds na enkele dagen was een eerste noodspoor aangelegd, maar het zou nog tot november duren vooraleer de herstelling van het tweede kon beginnen. We zien drie-asser 349 op lijn 2, die zich tijdens spoorwerken in de richting van het Arsenaal begeeft. De schijnwerper op de voorplaat is voorzien van een lichtbeperkende hoes.

dinsdag 15 april 2008

sluikstorten IN onze citéWe willen niets zeggen maar sommige buren nemen het toch niet zo nauw met de netheid... Voor deze ene keer willen we dit wel intern regelen maar de volgende keer zullen we toch genoodzaakt zijn om de huisbaas in CC te zetten.

89 & 94

De buren van Cotton Island (3): wat gaan wij zien?

De eerste foto toont het zicht vanuit onze richting naar cotton island. Dus de appartementen vóór de lofts, de aanmeersteiger ligt aan de andere kant en kunnen wij niet zien.

Dit is een detail van het zicht vanuit ons steegske op Cotton Island. Vreet scheun!

vroegerwastbeter (5): pomp sintlievenspoort

Op het pleintje vóór de kazerne de Hollain in de Brusselsepoortstraat staat een monumentale pomp, die door haar nationaal-militair karakter de aandacht trekt. De Gentenaars noemen haar de pomp van de kazerne of de pomp aan de St. Lievenspoort, alhoewel ze officieel «de pomp van 't Zand» heet. 't Zand was reeds van in de 13e eeuw de benaming van dit stadsdeel, nu ook de volkswijk van St-Lievenspoortstraat. Later werd het de naam van dit driehoekig pleintje.

In de Middeleeuwen stond er op dit pleintje een kruis en werd het daarom «ten Cruce» of «Aen het Kruys» geheten. Dit kruis verdween en een waterput kwam er in 1835 in de plaats. De volkswijk van Sint-Lievenspoort had zich nl. zeer snel uitgebreid. De gebouwen van de Ruiterijkazerne waren ingenomen door een pesthuis, werden omgevormd en uitgebreid. Daardoor werd een straat afgeschaft en konden de bewoners van deze volkswijk moeilijker de Schelde bereiken om zich van water te voorzien. Het Gents stadsbestuur liet dan ook een put boren wat gedaan werd door meester-metser J .B. Hosten. Het stadsbestuur wou echter meer. Het was nl. onmiddellijk na het tot stand komen van de Belgische onafhankelijkheid. Overal verrezen monumenten die het nationaal gevoel van de mensen moesten aanwakkeren.
Lodewijk Roelandt, de beroemdste architect uit die tijd, de man die de Opera ontwierp, het Gerechtshof, de krypte van het Martelarenplein te Brussel en massa 's andere gebouwen, die de grootheid van België moesten aantonen, ontwierp voor deze armzalige volksbuurt deze militaire praalpomp.
Men vindt aan drie zijden een medaillon met een leeuwenkop. Twee ervan zijn watersproeiers. Op het pomplichaam zijn harnassen, helmen en wapens afgebeeld. Midden daarvan rijst een bijlbundel op, het zinnebeeld van macht en gerechtigheid bij de Romeinen. De bijlbundel of fasces, een heel speciaal wapen, werd nl. gedragen door een speciale lijfwacht van de hoogste magistraten van het oude Rome en was het teken van hun macht en waardigheid. Op deze reusachtige bijlbundel (5,20 m. lang) staat een lauwerkrans, zinnebeeld van de overwinning, daarop een bordje met de letters S.P.Q.G. en daar nog eens bovenop een triomferende Belgische leeuw. De letters S.P.Q.G. zijn de eerste letters van de latijnse uitdrukking «Senatus Populuque Gandavensis», wat betekent «Aan de Senaat en het Volk van Gent». Staatsburgerlijker kon het niet! Het gehele monument heeft een hoogte van 9 m. Men heeft Roelandt wegens zijn al te grootse kijk wel eens van grootheidswaanzin beschuldigd.
Dit ontwerp werd op 11 mei 1836 goedgekeurd door de Gentse gemeenteraad en na een aanbesteding toegewezen aan steenkapper P. Parmentier voor de som van 9.000 (goud) frank, een mooi vermogentje in die tijd.

Bron :Gentse merkwaardigheden - Karel Haerens
Foto : Paul

(http://gent-door-de-jaren.be)

maandag 14 april 2008

De buren van Cotton Island (2): bouw


Het nieuwe wooncomplex Cotton Island dat aan de Gentse stadsrand in Ledeberg komt, krijgt vorm. Op de terreinen van de vroegere Metzeler-fabriek komen 86 flats, 3 woningen en 16 lofts in een park van 5.300 vierkante meter. Het geheel moet helemaal afgewerkt zijn in 2009.
Het opmerkelijke woon- en leefcomplex op de grens tussen Gent en Ledeberg ligt tussen twee rivierarmen en komt uit aan de Edward Pynaertkaai en aan de Franse Vaart in Ledeberg. Omdat de gebouwen tussen twee rivieren in een groot park zullen liggen, vormt het geheel een groen eiland. Voor de lofts werd de historische Manchesterstijl van de gebouwen van weleer behouden, net als de grote schouw. Samen vormen ze een mooi contrast met de nieuwbouwappartementen.
De appartementen worden helemaal afgewerkt, ze hebben allemaal zicht op het park en een terras van 24 vierkante meter. De lofts en 3 woningen worden "casco" opgeleverd, zodat de eigenaars zelf nog helemaal kunnen beslissen over de indeling. Het complex beschikt over een ondergrondse parkeergarage en over fietsenstallingen.
Cotton Island, een project van Adagro Projects nv, luidt het begin in van het stadsvernieuwingsproject Ledeberg. De stad Gent belooft immers het dichtbevolkte Ledeberg nieuw leven in te blazen.

(bron: http://www.cotton-island.be)

De buren van Cotton Island (1): historiek

Het is onmogelijk onopgemerkt voorbijgegaan, de werken bij onze overburen aan de andere kant van het water. Wat was daar voordien te vinden?

De huidige driehoekige vorm van de site dateert van de bouw van de oude stadsversterkingen tussen de Keizerspoort en de St-Lievenspoort in 1577-78.

Eerst gebruikt als akkers door een bloemisterij, veranderde in 1913 de bestemming van de site drastisch en werd deze locatie industrieel in gebruik genomen door de industrieel Jules Lechat die er zijn nieuwe vestiging onderbracht. De fabrieken van Laroche-Lechat waren gespecialiseerd in transportbanden van textiel en schakelden nadien in hoofdzaak over naar de vervaardiging van rubberen transportbanden.

Vanaf 1969 kwamen de fabrieken in handen van diverse internationale groepen zoals o.a. het Nederlandse Vredestein, het Italiaanse Saiag en laatst Metzeler APS. De industriële productie van technische rubberen toepassingen is tot begin 2006 aangehouden geworden, met een specialisatie van rubberen dichtingen voor wagens, vrachtwagens en andere industriële voertuigen.

In 2007 begint er voor deze unieke site een nieuw hoofdstuk.

zondag 13 april 2008

Gevolgen van een instuif...Deze zaken werden aangekocht in de brico met de bon die we van de keizervestmensen ontvingen op onze instuif.
Oa een verlengkabel, van die plastiek om in gaten in de muur te steken, boren om die gaten te maken en een slot voor de Vespa.
Waarvoor extreme dank!

Pieter & Sara (85)

BTW: wie de resultaten van al het geknutsel wil zien, altijd welkom!

Keizerfaktz (2): Hoe oud is de keizervest?

In drie, vrij kort op elkaar volgende uitbreidingsfasen werden tussen de 13de eeuw en het einde van de 14de eeuw bijkomende versterkte poorten gebouwd. Er is de Hooi- of de Steenpoort bij de Brabantdam ter hoogte van de Sint-Christoffelkapel, die gebouwd werd toen de Brabantwijk of het zogenaamde Overschelde bij Gent werd gevoegd. De Vijfwindgatenpoort en walmuur aan het Klein Scheldeken komt er bij de toevoeging van de Hooie en na de uitbreiding van met het Zand en de heerlijkheid van Ravenschoot verschijnen ook de Keizerpoort en de Sint-Lievenspoort. Rond het Zand en de heerlijkheid wordt ook nog de Keizervest gegraven, als bijkomende verdediging.

Volgens wikipedia.org is een vesting (ook wel fortificatie, vest, veste,[1] versterking of verdedigingswerk genoemd) het middel om een stad te verdedigen tegen vijandelijke invallen.

(Eén dezer spit ik die geschiedenis van onze coté eens nauwkeurig uit)

pieter 85

vrijdag 11 april 2008

vroegerwastbeter (5): de oude cité naar de St lievenspoort toe ...


het was ook schoon maar petanquen op die kasseien...
ik weet het nog zo niet

89

vroegerwastbeter (4): de pre-vanhecke-iaanse periode


een beeld zegt soms meer dan 1000 woorden ...

Keizervest op verplaatsing?

Voorstel aan de bewoners van de keizervest:

Wat als we nu eens 'en masse' eens het nieuwe etablissement van onze onderdakverschaffer bezochten. Hij opende in Sint-Martens-Latem een nieuwe zaak die ook over een consumptieruimte beschikt. Dit in de Kortrijksesteenweg 134 op het kruispunt met de golflaan.enthousiastelingen gelieve te antwoorden in de reacties
gegroet 85

de toekomst is rooskleurig ....

Wordt verwacht op deze blog:

*een interview-reeks met de Pater Familias Luc Van Hecke
*een rondgang en interview van de bewoners aan de hand van poëzie-album vragen
*meer archiefmateriaal (deze insider raakt gratis in het stadsarchief)
*weetjes van gebouwen en mensen die in de nabije omgeving wonen
*enz enz

(85)

Komst Mexicaan duchtig gevierd

De Keizerveststeeg is duidelijk een 'Zonder Haat Straat'. Onlangs werd de intrede van een Mexicaanse buurtbewoner hartelijk en duchtig gevierd.
B-82

den nieuwen

Voor de curieuzeneuzen: een fotooke van een nieuwe buur vergezeld van een hevige blonde.

Foto's uit de oude doos

Hoi buurkes,

hier een reeks foto's van de mafia-verjaardag van Caroline en mezelf. Juni 2003, waar is den tijd...

Groetz
Bart (n°82)Leve het separatisme!!

Onder het motto "separatisten zijn $))àç**è§)-^$*", zakte een bescheiden delegatie van de Keizervest op 6 april af naar de muur Geraardsbergen; de vrouwen om er naar 't poepke van Tom Boonen te kijken, en de mannen om naar de vrouwen te kijken die naar 't poepke van Tom Boonen aan 't kijken waren...

Keizerfaktz: Waar ligt nu die keizerveststeeg?


Dit is voor de verdwaalde bezoeker uit vreemde oorden die zich afvraagt waar die beruchte keizervest zich nu bevindt?
(klikken om te vergroten)
(bron: Live Search Maps)


vroegerwastbeter(3): sintlievensbrug

Op een boogscheut van ons steegske: de sintlievensbrug...De na-oorlogse Sint-Lievensbrug in volle opbouw. Het tramverkeer verloopt nog over de houten noodbrug uit december 1944. Het kunstwerk werd officieel ingehuldigd op 14 juli 1952. (foto: 9 april 1952)


december 1951

Zeven jaar na de bouw van een houten noodbrug over de beide Scheldearmen aan de Sint-Lievenspoort werd op 15 mei 1951 een nieuwe brug aanbesteed. Op het oorspronkelijk plan met de vermelding "Schikking voor Rondgaand Verkeer aan de Sint-Lievenspoort op de Ringlaan te Gent", werd voorzien in een rotonde die het autoverkeer op de assen Sint-Lievenslaan - Keizervest en Hundelgemsesteenweg - Zuidpark vlotter moest doen verlopen. De doormeter werd naderhand van 30 op 40 meter gebracht en de rijwegen van 9 op 10 meter.De "vluchtheuvel" zou in kruisvorm worden doorsneden door de sporen van de stadslijnen 1 en 9 en de buurtlijn naar Merelbeke, alle komende van Ledeberg en door de buurtlijnen van Oostakker, Lochristi en Wetteren op de as Keizervest - Sint-Lievenslaan, met gemeenschappelijke halteplaats in het midden. De werken vingen aan op 3 december.(* fragment uit "De geschiedenis van de Gentse bruggen", Labyn Maurice - Ghendtsche Tydinghen)


donderdag 10 april 2008

gezocht: materiaal!

Om deze blog zo levendig mogelijk te houden moet er natuurlijk materiaal voorhanden zijn...

Heb je nog oude foto's, filmpjes,... liggen. Post ze gerust op deze blog of steek ze binnen bij de 85!
Ga en vermenigvuldig U!

mvg
85 (goed idee om zo uw nummer bij uw post te zetten Klaas)

vroegerwastbeter(2): de sluis

Nog ééntje uit de oude doos: aan de overkant van ons steegje: de sluis! Deze foto is getrokken vanop de brusselsesteenwegbrug...
Aaaaaaaaaaaaaaaah those where the days...

gevonden !!!!!

hopla,

den eersten buur online !!!

de mogelijkheden van de blog zijn QUASI onbeperkt

Ps:
De nieuwe buren in sara's huisje (83) nemen dit weekend hun intrek. Zij heet Siska, hij heet Tom. Hij is net achttien geworden en is schoonheidsspecialist, zij onderhoudt haar man.

Weest welgekomen!!!!!!!!!!!!!!!! (op voorwaarde dat jullie redelijk snel een feestje geven)

stevige keizersgroet

Klaas

woensdag 9 april 2008

Van Hecke in de pers!

"Wij doen het nog uit fierheid"
Steeds minder banketbakkers maken zelf paaseieren

Volgens Ann Breugelmans, marketing manager bij Barry Callebaut, de grootse producent van bulkchocolade in ons land, maken niet meer dan 7 à 10 procent van de Belgische banketbakkers zelf nog hun afgewerkte chocoladeproducten. De anderen kopen hun pralines en holgoed zoals paaseieren en sinterklaasfiguren bij grote chocolatiers. De Gentse brood- en banketbakker Luc Van Hecke produceert deze week volop chocolade paaseieren.

Bakkerij Van Hecke is de hele week dicht. De mensen denken dat we op skivakantie zijn, zegt Van Heckes vrouw Mia Geirnaert. Maar in het atelier van Van Hecke wordt hard gewerkt. De hele familie werkt er aan de productie van paaseieren. Van Hecke smelt zelf de chocolade - witte, fondant en melk - en giet ze in de vormen. Zijn familie en enkele extra handen halen de chocolade uit de vormen, werken de figuurtjes af, vullen de eieren met suikerbolletjes, lijmen' de helften aan elkaar en verpakken het holgoed. Het is een zeer arbeidsintensieve en dure bezigheid, vertelt Mia Geirnaert. Ook het materiaal is duur. Alleen al om paaseieren te maken hebben we voor zo'n 18.000 euro aan vormen nodig. Die kan je maar één keer per jaar gebruiken. De familie Van Hecke gebruikt de krokusvakantie om paaseieren te produceren. Als volgende week de winkel weer open gaat, is er geen tijd en geen plaats om nog eieren, klokken en paashazen te maken. Van Hecke haalt zijn basisproducten bij Barry Callebaut. Callebaut produceert jaarlijks zo'n 240.000 ton chocolade, dat is 78 procent van de totale productie in ons land, één derde daarvan wordt in België verwerkt door onder meer praliniers en koekjes- en roomijsfabrieken. Volgens Ann Breugelmans van Callebaut wordt er jaarlijks door de banketbakkers zo'n 2.500 ton bulkchocolade gekocht. Steeds minder bakkers kopen bulkchocolade om die te verwerken tot chocoladeproducten als pralines en holgoed. Bakkers die hun holgoed niet zelf maken, kopen het bij grote chocolatiers. Luc Van Hecke: Een pralinefabrikant als Daskalides schroeft zijn pralineproductie rond deze tijd naar beneden om holgoed te kunnen maken.
Artisanale kwaliteit
Waarom bakker Van Hecke nog zélf zijn paaseieren maakt? Omdat we kwaliteit willen leveren en omdat je enkel door artisanaal te werken producten kunt afleveren die de fabrieken niet kunnen maken. Wij vervaardigen nog paaseieren met een lintje en met suikerbolletjes binnenin. Wij zijn daar fier op. Eten wij veel chocolade? Volgens Ann Breugelmans wel. De Belg eet gemiddeld 6,75 kg chocolade per jaar. Reken je chocopasta's en chocoladedrinks mee, dan komen we aan 10,08 kg per persoon. En de piekperiodes voor de chocolade-industrie? Ontegensprekelijk september tot november, voor Sinterklaas en de pralines voor eindejaar. En de periode voor Pasen, zegt Guy Gallet, secretaris-generaal van Choprabisco, de vereniging van chocolatiers en praliniers.

door Dirk MUSSCHOOT - foto's Marc HERREMANS

keizerveststeegblog (2): waddisda?

Beste keizerveststeegbuur,

Deze weblog kan en gaat alle kanten op! Wilt U iets meedelen aan de buren, heeft U een plan? Wilt u iedereen uitnodigen voor een drink, een feestje, een voetbalmatch? Wilt u iets kwijt over de geschiedenis van het steegje? Hebt u schoone foto's waar U trots op bent? Hebt U gelijk wat te vertellen? Zijn er belangrijke nieuwsfeiten?

Op deze blog is plaats voor alles!

De enige voorwaarde is dat het van ver of van dicht gelinkt is met de keizerveststeeg of zijn bewoneres. Dat kunnen verhalen, roddels, informatie, interviews, foto's, filmpjes, levenshistories, uitnodigingen, reclame, ... zijn. Mogelijkheden zijn oneindig!

Binnenkort krijgt U in de bus een flyer met meer informatie. Daarop vind u ook hoe U zelf heel eenvoudig iets kan bijbrengen aan deze blog.

U kan zowiezo op keizerveststeeg@gmail.com terecht voor meer vragen.
Alsook bij Pieter van nummer 85.

vroegerwastbeter: de brusselsepoortEéntje uit de archieven.
Gaat U op de foto rechtdoor dan belandt U via de brusselsesteenweg in Ledeberg/Gentbrugge. Gaat u rechts dan gaat u richting aldi. Foto getrokken vanop de Keizervest.

dinsdag 8 april 2008

keizerveststeegblog (1): Keizerveststeeg gaat digitaal!

Beste buren,

De keizerveststeeg gaat digitaal!

meer info volgt!

mvg