vrijdag 12 december 2008

vanmorgen is de mailbox...

Beste leden van de werkgroep De Wijk aan Zet,

Het college van burgemeester en schepenen keurde vorige week de voorgestelde adviezen van de wijkjury's goed en dit voor de aanvragen die tijdens de oproep van september werden ingediend. In bijlage vindt u de lijst van alle ingediende initiatieven met de toegekende bedragen. Waar er 0,00 staat is een initiatief ongunstig beoordeeld...

In de bijlage vond ik hoe groot de subsidie was van Wijk Aan Zet voor de keizerveesten...


De helft van wat ik voorspeld had, ik wijt het aan de grotere concurrenten en het ruimere gebied dat ze beslaan. Nuja, daar kunnen we zeker een zeer fijn keizerveest van maken...
Binnenkort volgt een oproep om aan de voorbereidingen te beginnen!

Geen opmerkingen: