woensdag 17 december 2008

opmerkelijke klachten uit onze omgeving: de scheldemug

Al iets verder van onze deur, vlak naast het Scheldeoord. Ter hoogte van de viaduct die je NIET neemt als je naar de dampoort rijdt vanuit de keizervest.

Verzoek: 00805-
Scheldemug.

Reeds meer dan 40 jaar woon ik aan de Schelde (Nijverheidskaai, Sint-Amandsberg). Steeds heb ik dit een zalige plaats gevonden, maar de laatste jaren gaan er een aantal zaken fout. Ik hoop via u naar een oplossing te kunnen zoeken. De twee problemen zijn rechtstreeks met elkaar verbonden: het slib in de Schelde en de "scheldemug". Ik ken de juiste benaming van deze mug niet, en noem ze daarom de scheldemug. Deze mug leeft in het slib van de Schelde (Schelde? Welke Schelde?). Vorig jaar was reeds melding gemaakt van deze mug. De Stad Gent wist ons te vertellen dat deze mug slechts drie weken actief is. Eigenaardig, als je weet dat we vorig jaar deze mug hebben gehad van juli tot september. We hebben nu het geluk enkele warme dagen te mogen hebben. Maar voor ons is het heel jammer: rond 18u00 kunnen wij niet meer naar buiten. De scheldemug is dan baas. Ze komen massaal en bezorgen ons heel veel last. Buiten eten, de hond even buiten laten, de was binnenhalen, ... allemaal zaken die eigenlijk normaal moeten zijn, is voor ons een race tegen... de mug geworden. Ze komen in zwermen en prikken dat het geen naam heeft. Daags nadien hebben we verschrikkelijke plekken en heel veel jeuk. Bij geburen hoor ik net hetzelfde. Het is toch jammer dat wij in zo 'n weer binnen moeten leven, niet eens kunnen barbecuen, geen aperitief kunnen nuttigen
op het terras, ... Aan de blokken van "Scheldeoord" willen de oudere mensen graag eens op het bankje zitten. Dit is voor hen een belangrijk sociaal gebeuren. Ook zij kunnen dit niet meer doen. Enkele jaren terug, na een klacht met betrekking tot het slib in de Schelde, had het stadsbestuur aangegeven er een zoetwaterschor van te willen maken. Nu ik deze mug heb leren kennen, wil ik nogmaals de noodzaak van het uitbaggeren doorgeven. Kunnen jullie ons helpen het stadsbestuur wakker te schudden?
Onderzoek:
Uit onderzoek blijkt dat er “gezocht” wordt naar een oplossing, maar dat die niet voor de hand ligt. In verband met het slib is het Vlaamse Gewest - afdeling Zeeschelde bevoegd. Uit vroeger overleg van de Stad met deze dienst bleek dat uitbaggeren van de aangeslibde bedding enorme budgetten zou vergen en dat de aanslibbing zich binnen de kortste keren opnieuw zou voordoen aangezien er geen bovendebiet op deze arm zit. Een tussenverhaal, om een beperkte geul te graven, die door de pleziervaart zou kunnen worden gebruikt, zou de kosten reduceren, maar niet de muggenkwaal. Het is niet onmiddellijk duidelijk hoe het muggenprobleem kan worden opgelost. Er wordt gezocht naar een afdoend middel om de muggen ecologisch en accuraat te lijf te gaan. Aanvankelijk gaat men er van uit dat het simuliummugjes betreft. De natuurlijke biotoop hiervan is water en slijk. Er bestaat volgens de dienst niet echt een oplossing voor het bestrijden van deze muggen. Er kan alleen worden gestreefd naar de ontwikkeling van dit gebied tot een zoetwaterschor en de daarbij horende voedselketen. De vispopulatie die er zich zal ontwikkelen zal de larven van de muggen opeten, er zullen zich meer trekkende gierzwaluwen en andere insectenetende vogels in het gebied vestigen, waardoor er meer natuurlijke bestrijders van muggen komen. Ondertussen hebben de bewoners die allergisch reageren op de beten er helaas wel ernstige last van. Het enige middel is preventief insmeren met muggenwerende middelen en het buiten zitten vermijden in de uren dat de muggen actief zijn. De Gezondheidsdienst heeft ook contact met het Instituut van Tropische Geneeskunde over eventuele beheersing. De artsen en apothekers van Gent worden ingelicht over dit recente fenomeen zodat ze klachten van hun patiënten makkelijker kunnen detecteren en hen kunnen informeren. Enkele weken later verschijnt er een persmededeling van de Stad Gent dat de Gezondheidsdienst meewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek. Bij verzoeker wordt, in het kader van dit onderzoek, een zogenaamde muggenval geplaatst en verzoeker heeft zelf contact met de Gezondheidsdienst. Pas nadat dit onderzoek wordt afgerond, zal blijken over welk soort muggen het gaat. Het zou best kunnen dat het simuliummuggen zijn, maar dit is blijkbaar nog niet zeker. Toch hadden deze klachten van in het beginstadium ernstig genomen kunnen worden.

Geen opmerkingen: