woensdag 17 december 2008

opmerkelijke klachten uit onze omgeving: keizerpark

De Ombudsdienst is een zeer goed werkende dienst van Stad Gent, de mondige en assertieve burger kan met klachten allerhande bij haar terecht. Zij heeft de opdracht deze verder uit te zoeken...
In het jaarverslag van het werkjaar 2007 enkele opmerkelijke klachten uit onze omgeving.

Ongegrond
Zorgvuldigheid – redelijke termijn
Verzoek: 200701-12

Geamputeerd beeld.
Al jaren bewonder ik het beeld van een mooie dame in het Zuidpark. Ik denk dat het de Maagd van Gent voorstelt. Het staat dicht tegen de afrit van de autoweg, achter het oorlogsmonument. Twee jaar geleden ontdekte ik plots dat de rechterarm van het beeld weg was. Die arm hield het schild met de leeuw vast. Het schild staat er nog, maar de arm is weg.Ik heb dit toen gemeld aan de Stadswacht. Maar de situatie is nog altijd dezelfde en ik vind het heel jammer dat het beeld nu zo beschadigd is


Onderzoek:
Van de Dienst Gebouwen verneemt de ombudsvrouw dat het beeld in 1969 in het Zuidpark is geplaatst en dat de arm die het schild droeg, toen al verdwenen was. De ombudsvrouw gaat verder op zoek naar mogelijke afbeeldingen waar het beeld nog volledig was. Met de hulp van de Dienst Monumentenzorg en met het Huis van Alijn wordt de hand gelegd op afbeeldingen van het beeld dat vroeger op de architraaf stond van de voorgevel van het Zuidstation. Het beeld droeg de naam "Belgica" en werd bij de afbraak van het station in 1831 overgebracht naar het terrein van de Stadsreiniging in de Sint-Lievenslaan en in 1952 naar de kelder van het Floraliapaleis. Daar werd het teruggevonden in 1969 met slechts één arm. De afbeeldingen zijn echter niet duidelijk genoeg om de arm eventueel te reconstrueren.
Beoordeling: ongegrond
Het beeld staat in het park al meer dan dertig jaar met één arm. Er bestaan geen afbeeldingen die zouden toelaten om de arm te reconstrueren.

Geen opmerkingen: