dinsdag 12 januari 2010

'Klein begijnhof' takelt af

Huiszwam en instortingen maken restauratie conventen problematisch

Conciërge Johan Hoste bij de puinhoop die 'zijn' begijnhof geworden is.fvv

GENT - Het mag dan wel 'werelderfgoed' zijn, de restauratie van het begijnhof Onze-Lieve Vrouw ter Hoyen, aan de Lange Violettestraat, loopt mank. De huiszwam slaat er toe en onlangs zakte weer een plafond in. 'Straks kunnen we niet meer restaureren, maar moeten we reconstrueren', zegt architect Ignace Bevernage. Karel Van Keymeulen

Vzw Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoyen vertrouwde in 1990 de restauratie van het begijnhof toe aan het bureau van ingenieur G. Derveaux. In 1991 werd de restauratie opgestart. Ze werd verdeeld in 10 fasen, gespreid over 16 jaar. De eerste fase begon daadwerkelijk in 1994. Om de omvangrijke restauratiecampagne betaalbaar te houden, werd een erfpachtregeling uitgewerkt. Gerestaureerde huizen en appartementen kunnen in erfpacht worden genomen voor 66 jaar. De prijzen zijn marktconform. Een deel van het begijnhof is tot sociale woningen omgebouwd. Een ander deel is al in vier fasen gerestaureerd. Sindsdien trokken heel wat nieuwe bewoners naar het begijnhof, een dorp in de stad, waarvan de wortels in de Middeleeuwen liggen. Volgens conciërge Johan Hoste wonen er ongeveer 320 mensen. In 1998 werd het begijnhof ook als werelderfgoed door de Unesco erkend.

Maar intussen raakt fase vijf maar niet opgestart. Al sinds mei 2008 ligt het dossier te wachten, maar de Vlaamse overheid heeft niet voldoende geld om de subsidiepremies toe te kennen.

Fase vijf omvat de restauratie van een convent en zes woningen. Het convent zou worden verdeeld in 14 appartementen. Twee woningen worden tot één woning omgebouwd, zoals de toestand in de 19de eeuw was. Die huizen en dat convent staan leeg, sommige zelfs al 15 jaar. Het gaat om de panden 189 tot en met 201. Langs buiten zie je dat er vensters stuk zijn, de daken slecht liggen en de weerselementen er vrij spel hebben. Binnenin zijn plafonds ingestort en sloeg de huiszwam toe.

Dubbele kosten


Architect Ignace Bevernage volgt het dossier voor het bureau Derveaux dat samen met bureau Vanacker instaat voor de restauratie. 'Huiszwam bestrijden is een serieus werk, maar dan ben je nog geen stap verder. Als je het pand dan echt begint te restaureren, moet je die herstellingen weer weghalen. Dat zijn dubbele kosten. Leegstand is een groot gevaar voor die huizen, die zienderogen aftakelen.'

In het begijnhof staan buiten deze panden nog zeker vier huizen en een convent leeg. De huizen zijn in te slechte staat om nog te worden verhuurd, het convent kan wel nog worden verhuurd.

De bekroning als werelderfgoed is van grote publicitaire waarde, maar er zit een keerzijde aan de medaille. De normen van Monumentenzorg zijn daardoor ook flink verstrengd. 'We moeten nu met de mond geblazen glas plaatsen, wat veel duurder is dan ander glas', zegt Bevernage.

De kostprijs voor fase 5 is geraamd op 7,5 miljoen euro. De subsidiepremies voor die fase kunnen oplopen tot een kwart van die prijs.

'Het budget van de Vlaamse afdeling Monumenten en Landschappen voor privédossiers in Oost-Vlaanderen is ongeveer even groot als wat wij vragen. Monumentenzorg drong ook al aan op kleinere dossiers. Maar als wij jaarlijks 500.000 euro subsidie ontvangen, dan zijn we nog bezig tot 2035. Dat is dweilen met de kraan open. Het risico is groot dat de huizen en conventen verder aftakelen en dat je ze zelfs niet meer kunt restaureren maar moet reconstrueren, wat alweer een meerkost betekent. Dit is een verschrikkelijk probleem. We hopen dat onze subsidies zo vlug mogelijk worden toegewezen.'

Geen opmerkingen: